Home > Economics & Finance > Emerging Market

Emerging Market

18 September 2005 Leave a comment Go to comments

นักลงทุนต่างชาติเริ่มรู้จัก Emerging Market หรือ หุ้นของประเทศที่กำลังพัฒนา (Developing countries) ตั้งแต่ปลาย ค.ศ. 1980 ถึงต้น ค.ศ. 1990 ว่าเป็นแหล่งที่ให้ผลตอบแทนที่สูง (High returns) Emerging Market ได้แก่ ประเทศในแถบเอเชียตะวันออก (East Asia) เช่น เกาหลี ไต้หวัน (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว) และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ (หรือที่รวมกันเรียกว่า TIP) สิงคโปร์ รวมทั้งประเทศในเอเชียใต้ เช่น อินเดีย ศรีลังกา ฯลฯ และประเทศในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เช่น เม็กซิโก บราซิล ในระยะหลัง emerging Market จะรวมถึงประเทศในยุโรปตะวันออก เช่น ฮังการี เช็ก ฯลฯ และประเทศเล็กประเทศน้อยที่เกิดหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลาย ซึ่งแน่นอนประเทศต่างๆ เหล่านี้ จะต้องแย่งเงินทุนจากประเทศที่พัฒนาแล้ว

เม็ดเงินที่ไหลเข้าตลาดเกิดใหม่จะมี 3 ลักษณะ คือ

1) ตามขนาดของตลาด (Market capitalization weighting) ประเทศไทยมีขนาดตลาดที่ใหญ่ จะได้รับการจัดสรรเงินที่มากตามขนาด ทั้งนี้ต้องขึ้นกับสภาพคล่อง (Liquidity) มี Free float ที่มากพอ

2) ตามภูมิภาค เช่น เม็ดเงินที่ไหลเข้า North Asia หรือประเทศแถบเอเชียเหนือ มักจะเป็นกองทุนที่ต้องการซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี มักจะมีเงินทุนไหลเข้ามากกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3) ตามประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ จนกระทั่งหุ้นในประเทศนั้นได้ปรับตัวขึ้นสูงแล้ว เม็ดเงินจึงไหลออกไปหาประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูง หรือยังคงมีราคาหุ้นต่ำอยู่ เช่น ในกรณีเร็วๆ นี้ เงินของนักลงทุนต่างชาติไหลเข้าประเทศไทยจากประเทศอินโดนีเซีย จนกระทั่ง SET INDEX เกิน 700 จุด

เงินที่ลงทุนในภูมิภาคเอเชียได้หยุดไปในช่วงวิกฤติการเงินเอเชีย ในช่วงปี ค.ศ. 1997 ในช่วงนั้นเงินบางส่วนได้ถูกนำไปลงทุนในตลาดหุ้น Russia ที่ให้ผลตอบแทนกว่า 100-200% เราจะเห็นได้ว่าเงินจากนักลงทุนต่างชาติได้ไหลเข้าเอเชียอีกครั้งในปี ค.ศ.2003-2004 ในประเทศไทยเองนักลงทุนต่างชาติได้โถมเข้าซื้อหุ้นโดยไทยมากกว่าแสนล้านในช่วงเวลาดังกล่าว

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการคาดการณ์การอ่อนตัวของค่าเงิน US และการเก็งกำไรว่าค่าเงินหยวนของจีนจะแข็งค่าขึ้น โดยผ่านตลาดหุ้นในภูมิภาคนี้ เพื่อเป็นแรงผลักทางอ้อม (Indirect push) ให้หยวนแข็งค่าเร็วขึ้น ผมได้เคยทำการศึกษาพบสิ่งที่น่าสนใจว่า การที่เงินของนักลงทุนต่างชาติจะไหลเข้าประเทศไหนมากกว่ากัน จะขึ้นกับปัจจัยดังนี้

1) ประเทศใดที่อัตราเร่งของการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ตลาดหุ้นในประเทศนั้นจะปรับตัวสูงขึ้นด้วย และทำให้มี P/E สูงขึ้น ตัวเลขในอดีตพบว่า ในประเทศที่มี GDP เติบโตได้ปีละ 6-8% จะทำให้หุ้นมี P/E สูงถึง 20-30 เท่าได้เลยทีเดียว

2) ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของ GDP กับผลการประกอบการของบริษัทจดทะเบียน อาจไม่มีความสัมพันธ์กัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ ประเทศจีนที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไม่สู้ดีนัก เนื่องจากมีการตั้งราคาโอนที่สูงเกินความเป็นจริง (Transfer pricing) หรือควบคุมราคาขายโดยภาครัฐ รวมทั้งการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ

3) ตลาดหุ้นของ Emerging Market จะปรับตัวดีขึ้นอย่างมากในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของอเมริกา (US Fed Fund Rate) ผ่อนคลายลง ซึ่งเราสามารถทดสอบข้อสังเกตนี้ได้ในไม่ช้านี้ ถ้า Fed Fund Rate เริ่มหยุดการขึ้นในปลายเดือนกันยายน หรือเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ในแง่ของ Sector allocation จากการศึกษาข้อมูลในอดีตพบว่า กลุ่มที่ดิน และสถาบันการเงินจะปรับตัวได้ดีขึ้นกว่ากลุ่ม commodities

4) ตลาดหุ้นของ Emerging Market จะปรับตัวขึ้นได้ดีในช่วงที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ หรือน้ำมันปรับตัวขึ้น

5) มีลักษณะเชื่อมโยงกัน (Contagion) เหมือนโรคติดต่อ เช่นในกรณีการปรับลดค่าเงิน (Devaluation) ในช่วง ค.ศ. 1997 หรือปรับเพิ่มค่าเงิน (Revaluation) ในช่วงเร็วๆ นี้ ตลาดหุ้นในภูมิภาคเดียวกันจะปรับตัวใกล้เคียงกัน

————-

"ประเทศใดที่อัตราเร่งของการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ตลาดหุ้นในประเทศนั้นจะปรับตัวสูงขึ้นด้วย และทำให้มี P/E สูงขึ้น ตัวเลขในอดีตพบว่า ในประเทศที่มี GDP เติบโตได้ปีละ 6-8% จะทำให้หุ้นมี P/E สูงถึง 20-30 เท่าได้เลยทีเดียว"

Categories: Economics & Finance
 1. Unknown
  19 September 2005 at 8:09 AM

  ummm yes…

 2. Alisa
  19 September 2005 at 8:18 AM

  หมาอ้วน….เข้ามาดูแล้วนะ

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: