Home > News and politics > How To Trasform State Enterprises To Corporate

How To Trasform State Enterprises To Corporate

หลังจากที่ผมลองมานั่งคิดดู สืบเนื่องจาก
ผมสนับสนุนในแนวความคิดทางการเมืองแบบ New Liberalism (โดยที่ยังมี Classical Liberalism หลงเหลืออยู่บ้าง) และเศรษฐกิจแบบ Neoliberalism
ถ้าจะมองปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งพลเมืองทุกคนควรจะได้รับสิทธิในการดำรงชีวิตอยู่ โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อชีวิต
และมองปัจจัยทางเศรษฐกิจ ว่าควรจะสนับสนุนตลาดเสรี โดยรัฐมีบทบาทกำกับอยู่เบื้องหลัง มีบทบาทเป็นกรรมการ ไม่ใช่ลงมาเป็นผู้เล่นซะเอง

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจต่างๆ ย่อมเป็นทางเลือก ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ ตามแนวความคิดทางเศรษฐกิจข้างต้น
แต่วิธีที่จะทำให้ สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง ยังคงดำรงอยู่ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
ดังนั้น ความจำเป็นในการแยกส่วนต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อควรคุมผลกระทบที่เกิดขึ้น ย่อมมีความจำเป็น

ยกตัวอย่าง กรณีการแปรรูปไฟฟ้า
ซึ่งผมคิดว่า ตัวโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้านั้น เป็นสิ่งที่ ควรจะเปิดเป็นตลาดเสรี ปล่อยให้มีความสามารถในการแข่งขัน
ในขณะเดียวกัน ส่วนของสายส่งกระแสไฟฟ้า ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐาน ควรจะอยู่ในมือของรัฐ เพื่อเป็นการรับรองได้ว่า
พลเมือง จะมีโอกาสเข้าถึงกระแสไฟฟ้า ในพื้นที่ที่ อาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนสร้างระบบส่งกำลังไฟฟ้า

แต่การเปิดตลาดเสรีตัวโรงงานผลิต ย่อมส่งผลถึง ปัจจัยการผลิตด้วย
ซึ่งปัจจัยการผลิตหลายๆอย่าง เป็นของรัฐ และไม่สามารถ หรือไม่ควรจะแปรรูปให้เอกชน เช่น เขื่อนต่างๆ
ดังนั้น การเปิดประมูล เพื่อให้แต่ละบริษัท มีโอกาสเข้าถึงปัจจัยการผลิต อย่างเท่าเทียมกัน ย่อมมีความจำเป็น
แต่ในขณะเดียวกัน การเปิดประมูล ด้วยวิธีเสนอผลประโยชน์ให้รัฐสูงสุด
กลับจะก่อให้เกิดผลกระทบกับ สิทธิในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานของพลเมือง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในกรณีนี้ ผมเลยคิดเสนอว่า รัฐควรจะมองรูปแบบ ที่รัฐจะได้รับผลประโยชน์ ในทางตรงกันข้าม
ที่ไม่ใช่ตัวเงิน แต่เป็น ปัจจัยพื้นฐานที่พลเมืองควรได้ใช้ประโยชน์ ในราคาที่เหมาะสม
ซึ่งทำได้โดย เปิดประมูล โดยรัฐไม่เก็บผลประโยชน์ใดๆ จากบริษัทที่เข้าร่วมประมูล ยกเว้นก็แต่ ค่าบำรุงรักษา ปัจจัยการผลิต ที่อาจจะเกิดขึ้น
โดย บริษัทที่มีโอกาสชนะมากที่สุด คือบริษัท ที่เสนอผลประโยชน์ให้แก่พลเมืองมากที่สุด
หมายความว่า บริษัท ที่สามารถ มีผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการที่ดี ย่อมเสนอทางเลือกในการเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชน ได้ต่ำที่สุด
เช่น บริษัท ที่ 1 ชนะการประมูล ด้วยสามารถเสนอราคาค่าใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย ได้ต่ำกว่า บริษัทที่ 2 และ 3 ทั้งที่อาจมีต้นทุนที่สูงกว่า แต่ก็ยอมที่จะมีกำไรน้อยกว่า
แนวทางนี้ จะทำให้พลเมืองได้รับประโยชน์ในการใช้ไฟฟ้าทันที โดยไม่ต้องรอให้รัฐจัดเก็บรายได้จากสัมปทาน และกระจายกลับไปสู่พลเมืองอีกครั้งหนึ่ง

ถ้าจะถามว่า แล้วรัฐจะเอาเงินจากไหน มาใช้จ่ายในโครงการต่างๆ
คำตอบเรื่องนี้ ยังจะมีอยู่ว่า รัฐยังเก็บภาษีบริษัทผลิตไฟฟ้าได้ตามปกติ นั่นคือส่วนหนึ่ง
อีกส่วนหนึ่ง เมื่อ ปัจจัยพื้นฐาน มีราคาที่ต่ำลง ย่อมส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยรวมลดลง
และย้อนกลับไปสู่ อำนาจในการผลิตและใช้จ่ายของพลเมืองโดยรวม เพิ่มมากยิ่งขึ้น
เมื่อพลเมืองผลิตได้มาก ใช้จ่ายมาก รัฐก็จะจัดเก็บภาษีอื่นๆได้มากทดแทนกันไป

ตัวอย่างของการไฟฟ้า สามารถนำมาใช้ได้กับการประปา
เพราะน้ำ ย่อมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่พลเมืองควรมีสิทธิในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน และน้ำ เป็นทรัพยากรร่วม ไม่ควรเป็นของกลุ่มบุคคลหรือบริษัทใดๆ
ดังนั้น การประมูล บริษัทผลิตน้ำประปา โดยใช้แนวคิดเดียวกับการไฟฟ้า ย่อมทำให้พลเมือง ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงกัน
โดยที่ ปล่อยให้ ท่อส่งน้ำ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุด มีรัฐควบคุมอยู่

เมื่อนำตัวอย่างไฟฟ้าและประปาแล้ว
ย้อนกลับไปมองทางด้านพลังงาน ก็ควรจะให้ ท่อส่งก๊าซและน้ำมันพื้นฐาน อยู่ในความดูแลของรัฐ
และให้เสนอผลประโยชน์ให้พลเมืองโดยตรง เช่น ลดค่าการกลั่น ค่าการตลาด
ถึงแม้รัฐจะได้รับผลประโยชน์โดยตรงน้อยลง ทำให้มีงบประมาณน้อยลง
แต่พลเมืองได้รับประโยชน์มากขึ้น และการปล่อยให้ตลาดเสรี ย่อมทำให้ เศรษฐกิจขยายตัวและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
โดยรัฐไม่จำเป็นต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ หรือแทรกแซง เพียงแต่รัฐมีหน้าที่ควบคุมดูแล ให้ผู้เล่นทุกคน อยู่ในกติกาเท่านั้น

ข้อเสนอและบทความนี้ ผมเขียนขึ้นจากโครงร่างคร่าวๆในหัว
ซึ่งคิดว่า น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และแนวคิดหน้าที่ของรัฐ ที่มีต่อพลเมือง
ตามแนวคิดพื้นฐานแบบเสรีนิยมและเสรีนิยมใหม่
ที่ให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง (Human Rights) และตลาดเสรี (Free-Market Methods)

By NOZ (2006.07.24)

Categories: News and politics
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: