Home > News and politics > Top 10 Worst Event in Thailand 2007

Top 10 Worst Event in Thailand 2007

Top 10 Worst Event in Thailand 2007

10 เหตุการณ์ แย่ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 2007

1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดึงดันจะออกกฎหมาย หลายฉบับ ที่มีผลกระทบกับสิทธิพลเมือง ในช่วงท้ายของการรักษาการ (1)

2 การประกาศกฎอัยการศึก ที่ จ ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 (2)

3 กระทรวงไอซีที แบนยูทูป เป็นเวลานาน (หัวข้อนี้คงพูดอะไรมากไม่ได้ เพราะประเทศนี้ ยังไม่มี FREEDOM OF SPEECH)

4 การลงประชามติว่า ‘รับ’ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 (4)

5 กรณี ผศ.บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์, คณะอักษรศาสตร์, ศิลปากร, ถูกตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ จากการออกข้อสอบ วิชา 449-104 Thai Civilization (5)

6 การพยายามออกมาเรียกร้องให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ บรรจุใน รธน. ของบุคคลบางกลุ่ม พระภิกษุบางกลุ่ม

7 การที่รัฐบาลไทยไม่แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้านรัฐบาลทหารของพม่า กรณีปราบปรามการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตย

8 มีการนำ คะแนนความดี มาใช้ในการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (8)

9 พระภิกษุและ 53 องค์กร ประท้วงหน้าทำเนียบ ให้ถอดรางวัลภาพภิกษุสันดานกาและหมานุษย์

10 กรณี คุณ ลัดดา ตั้งสุภาชัย (ผู้อำนวยการกลุ่มเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม) พูดดูถูกผู้ชมภาพยนตร์ที่เป็นคนไทย (10)

More Info, ข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละเรื่องราวครับ

(1)
http://www.midnightuniv.org/forum/index.php?topic=6351.msg6408
http://www.midnightuniv.org/forum/index.php?topic=6527.msg6587
http://www.oknation.net/blog/Anti-Corruption/2007/12/11/entry-1
http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9500000149535
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9500000147773
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9500000147724
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9500000147608
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9500000147044

(2)
http://www.prachatai.com/05web/th/home/10434
http://www.ftawatch.org/news/view.php?id=10315
http://ptv1.bravehost.com/news/social.php?news=291

(4)
http://mynoz.spaces.live.com/blog/cns!2AAF032065B8040B!418.entry

(5)
http://mynoz.spaces.live.com/blog/cns!2AAF032065B8040B!413.entry
http://www.ahrchk.net/pr/mainfile.php/2006mr/469/
http://in.reuters.com/article/worldNews/idINIndia-28946620070813?sp=true
http://www.midnightuniv.org/forum/index.php?PHPSESSID=65c49324fcbb735f5f8a7f855062562c&topic=4244.0

(8)
http://www.matichon.co.th/khaosod/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dPREl3TVRJMU1BPT0
http://www.dmc.tv/pages/news/2007-12-16-1.html
(ถ้าเป็นไปได้ อยากแนะนำให้อ่าน อ นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ ในมติชนสุดสัปดาห์ฉบับ วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2550 เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ)

(10)
http://mynoz.spaces.live.com/blog/cns!2AAF032065B8040B!453.entry
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1670261,00.html

Categories: News and politics
 1. NOZ
  7 January 2008 at 1:17 PM

  เพิ่มเติม เกี่ยวกับ "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดึงดันจะออกกฎหมาย หลายฉบับ ที่มีผลกระทบกับสิทธิพลเมือง ในช่วงท้ายของการรักษาการ"
  พ.ร.บ. 221 ฉบับผลงาน สนช. 3 วันสุดท้ายปั๊มเฉียด 70 ฉบับ
  นาย มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดเผยว่า ผลงานด้านนิติบัญญัติของ สนช. ในช่วง 1 ปีเศษ กฎหมายผ่านวาระ 3 จำนวน 221 ฉบับ ส่วนร่างกฎหมายที่ตกไปมีประมาณ 30 ฉบับ
  ล่าสุด ร่างกฎหมายเกือบ 100 ฉบับที่รัฐบาลเสนอขึ้นทูลเกล้าฯให้ทรงลงพระปรมาภิไธย ยังไม่ถูกส่งลงมาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทำให้หลายฝ่ายเริ่มวิตกว่า ร่างกฎหมายหลายฉบับอาจมีข้อบกพร่อง เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
  ประชา ชาติธุรกิจ ย้อนกลับไปดูการประชุม สนช. ในช่วง 3 วันสุดท้ายคือ วันที่ 19 -20-21 ธันวาคม 2550 เพื่อตรวจสอบว่า 3 วันสุดท้าย มีการเทกระจาดกฎหมายฉบับใดบ้าง
  วันที่ 19 ธันวาคม เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. เลิกประชุม 20.15 น. มีร่างกฎหมายผ่านสภา 6 ฉบับ ดังนี้ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่…) พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ …) พ.ศ. …
  วันที่ 20 ธันวาคม เริ่มประชุม 10.00 น. เลิกประชุม 21.25 น. มีร่างกฎหมายผ่านการพิจารณา 32 ฉบับ ดังนี้ ร่าง พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …
  ร่าง พ.ร.บ.การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ …) พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.การเดินอากาศ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …
  ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ …) พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ….) พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ …) พ.ศ. …(อัตราค่าจ้าง) ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ….) พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ….) พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ….) พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ….) พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ …) พ.ศ….
  ร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงใน ราชอาณาจักร พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. …
  ร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (ฉบับที่ …) พ.ศ….ร่าง พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ …) พ.ศ. …
  วันที่ 21 ธันวาคม เริ่มประชุม 10.00 น. เลิกประชุม 23.30 น. มีร่างกฎหมายผ่านการพิจารณา 30 ฉบับ ดังนี้ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ …) พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและ แปซิฟิก พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ …) พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ….) พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ …) พ.ศ. …
  ร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ …) พ.ศ. ..ร่าง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ….) พ.ศ. …
  ร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ. การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.กักพืช (ฉบับที่ …) พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. …
  ร่าง พ.ร.บ.โคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.คำนำหน้านามบุคคล พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …ร่าง พ.ร.บ. สภาการเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …และร่าง พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งของอัยการอาวุโส (ต่ออายุอัยการอาวุโส)
  ส่วนร่างกฎหมายสำคัญที่ตกสภาได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.สุรา ร่าง พ.ร.บ.เงินตรา ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือ ค้าส่ง ร่าง พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว และร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ เป็นต้น
  จาก ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3964 (3164)

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: