Home > News and politics > พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
(Female Title Acts 2008)

ในที่สุดก็สำเร็จซักที หลังจากที่มีการเรียกร้องกันมานาน
กับ พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
ซึ่งประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
(แต่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 120 วันหลังจากการประกาศใช้ ซึ่งน่าจะตรงกับวันที่ 4 มิถุนายน 2551)

สาระสำคัญคือให้ผู้หญิงสามารถเลือกคำนำหน้าว่า ‘นาง’ หรือ ‘นางสาว’ ได้ ตามความสมัครใจ
แม้จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม
ในฐานะที่เป็นผู้ชาย ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับ พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง นี้
เพราะทำให้รู้สึกถึงความเท่าเทียมกันระหว่างเพศมีมากยิ่งขึ้น
เหมือนกับที่ ผู้ชายใช้แต่คำนำหน้าชื่อว่า ‘นาย’ เพียงอย่างเดียว

เพียงแต่อยากให้กลุ่มสิทธิสตรี รณรงค์กฎหมายอื่นๆที่มีความไม่เท่าเทียมทางเพศ
เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการข่มขืน ที่ปกติ ผู้หญิงเท่านั้นที่ถูกข่มขืนได้ ก็ควรเปลี่ยนด้วย
โดยให้ผู้ชาย สามารถโดนข่มขืนจากผู้ชายหรือผู้หญิงได้เช่นเดียวกัน
หรือ พรบ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ซึ่งการเกณฑ์ทหารจะเกณฑ์เฉพาะชายเท่านั้น
ตรงนี้ ควรจะต้องเกณฑ์ทั้ง 2 เพศ หรือไม่ต้องรับการเกณฑ์ทั้ง 2 เพศ

สำหรับรายละเอียดของ พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 ฉบับนี้มีดังนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า ‘พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551’
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบการใช้คำนำหน้านามหญิงเป็นอย่างอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
มาตรา 4 หญิงซึ่งมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ใช้คำนำหน้านามว่า ‘นางสาว’
มาตรา 5 หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้ว จะใช้คำนำหน้านามว่า ‘นาง’ หรือ ‘นางสาว’ ได้ตามความสมัครใจ โดยให้แจ้งต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว
มาตรา 6 หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้ว หากต่อมาการสมรสได้สิ้นสุดลงจะใช้คำนำหน้านามว่า ‘นาง’ หรือ ‘นางสาว’ ได้ตามความสมัครใจ โดยให้แจ้งต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว
มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตามตามพระราชบัญญัตินี้

Categories: News and politics
 1. 6 March 2013 at 12:40 PM

  Nice blog here! Also your website loads up very fast!

  What web host are you using? Can I get your affiliate link to
  your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 2. 26 May 2013 at 6:51 PM

  Very good info. Lucky me I ran across your website by chance (stumbleupon).
  I have saved as a favorite for later!

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: