Home > News and politics > Cambodia and Thailand agree that Cambodia will propose?

Cambodia and Thailand agree that Cambodia will propose?

Cambodia and Thailand agree that Cambodia will propose?

หลายๆคน วิจารณ์โดยไม่มีหลักฐานเอกสารใดๆ
ในกรณีเขาพระวิหาร
ว่ารัฐบาลของคณะรัฐประหาร โดย คุณ สุรยุทธ์ ได้ลงนามตกลง
กรณีเขาพระวิหาร กับกับพูชาอย่างไร

ผมก็เลยไปค้นเอกสารมา อ้างอิงได้ที่นี่
http://whc.unesco.org/archive/2007/whc07-31com-24e.pdf
ซึ่งเป็น เอกสารการประชุมที่ประชุมได้มีมติรับรอง
ในที่ประชุม คณะกรรมการมรดกโลก ยูเนสโก
ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2550 ไครส์เชิร์ช นิวซีแลนด์
(Thirty-first session, 23 June-2 July 2007, Christchurch, New Zealand)

ในหน้า 153-154 จะเห็นชัดเจนดังนี้

Decision: 31 COM 8B.24
 
The World Heritage Committee,
 
1. Having examined Documents WHC-07/31.COM/8B and WHC-07/31.COM/INF.8B.1,
 
2. Having taken note of the following statement by the Chairperson of the World Heritage
Committee which has been agreed to by the Delegation of Cambodia and the
Delegation of Thailand:

“The State Party of Cambodia and the State Party of Thailand are in full agreement
that the Sacred Site of the Temple of Preah Vihear has Outstanding Universal Value
and must be inscribed on the World Heritage List as soon as possible. Accordingly,
Cambodia and Thailand agree that Cambodia will propose the site for formal
inscription on the World Heritage List at the 32nd session of the World Heritage
Committee in 2008 with the active support of Thailand.
 
They also agree that the site is in need of urgent attention and requires international
financial and technical assistance and close cooperation between them.
They further agree that it is essential to strengthen conservation and management at
the site including by the development of an appropriate management plan, as required
under paragraph 108 of the  Operational Guidelines, that will ensure the future
protection of this property.
 
They understand, following consultation with the World Heritage Centre, that financial
and technical assistance for the development of a management plan will be available
through the World Heritage Centre’s International Assistance programme.”

สังเกตแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจน เน้นแค่ในประโยคนี้ครับ

The State Party of Cambodia and the State Party of Thailand are in full agreement
that the Sacred Site of the Temple of Preah Vihear has Outstanding Universal Value
and must be inscribed on the World Heritage List as soon as possible. Accordingly,
Cambodia and Thailand agree that Cambodia will propose the site for formal
inscription on the World Heritage List at the 32nd session of the World Heritage
Committee in 2008 with the active support of Thailand.

ใครจะอ้างก็คงฟังไม่ขึ้น
ว่ารัฐบาลไทยในขณะนั้น ขอร่วมเป็นเจ้าของมรดกโลก อย่างเขาพระวิหาร
นอกจากจะอ่านภาษาอังกฤษไม่แตก
หรือแถไถไปเรื่อย เพราะผลประโยชน์ส่วนตัว

ที่น่าขันก็คือว่า เวปไซต์ผู้จัดการ เคยลงข่าวนี้ เมื่อปี 2550 หรือ 2007
ซึ่งถ้าอ่านเนื้อหาดู ไม่มีส่วนไหน ที่บอกว่า การขึ้นทะเบียนมรดกโลกนี้ ต้องเสนอให้ไทยเป็นเจ้าของร่วมด้วย ลองอ่านดูดังนี้
(หรืออาจจะเข้าไปดูรูปที่ capture หน้าจอ ที่นี่ http://img370.imageshack.us/img370/512/cambodiamanageraa1.png)

ไทยหนุนขึ้นทะเบียน "ปราสาทเขาพระวิหาร" เป็นมรดกโลก

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 5 กรกฎาคม 2550 19:57 น.

ดร.มนัสพาสน์ ชูโต ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจทราบมติของคณะกรรมการมรดกโลก ว่า ทางการไทยสนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลก และขอให้หน่วยราชการทุกฝ่ายแสดงความพร้อมที่จะเกื้อกูลความร่วมมือระหว่าง ไทย-กัมพูชา ที่คาดว่าจะเริ่มขึ้นอย่างแข็งขัน เพื่อเอื้ออำนวยให้กระบวนการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้ขอร้องให้คณะผู้แทนไทยเสนอแผนปฏิบัติงานบางส่วนเกี่ยว กับเรื่องนี้ ซึ่งไทยสนองตอบด้วยดี ขณะนี้คณะกรรมการมรดกโลกได้มีฉันทามติแล้ว ฝ่ายไทยจะต้องแสดงให้ปรากฏชัดว่า ฝ่ายไทยจริงจังและจริงใจที่จะสนับสนุน กัมพูชาในการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหาร ให้ข้อเสนอขึ้นทะเบียนของกัมพูชามีความสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศจะฟื้นการปฏิบัติงานของคณะกรรมการร่วมไทย-กัมพูชา ซึ่งจะมีเรื่องการบูรณะปฏิสังขรณ์ปราสาท โดยกรมศิลปากรและผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีของไทยพร้อมประสานงานกับฝ่าย กัมพูชาเพื่อบูรณะ เสริมคุณค่าสากลของปราสาทให้ดีขึ้นตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 31 สิ้นสุดลง และคณะกรรมการเฉพาะกิจฯจะทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการจะสัมฤทธิผลในการประชุมคณะ กรรมการมรดกโลกสมัยประชุมครั้งที่ 32 ที่ประเทศแคนาดาในปี 2551

From : http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9500000078607 

ซึ่งกรณีการรับรองแบบนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งกรณี ที่แสดงให้ชาวโลก รับรู้ว่า
ประเทศไทย รับรองสิทธิความเป็นเจ้าของเขาพระวิหาร ของกัมพูชา

Categories: News and politics
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: