Home > News and politics > ความเป็นมืออาชีพของแพทย์?

ความเป็นมืออาชีพของแพทย์?

ความเป็นมืออาชีพของแพทย์?

จากข่าวที่ว่า แพทย์จุฬาฯ-สถาบันจิตเวชศาสตร์เจ้าพระยาไม่รับรักษา “ตำรวจ” แต่งเครื่องแบบ โดยมีรายละเอียดย่อๆ คือ

วันนี้ (8 ต.ค.) รศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ แพทย์โรคทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า หลังจากที่กลุ่มแพทย์ พยาบาล และแพทย์ประจำบ้านของโรงเรียนแพทย์ 8 สถาบัน ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาสงขลานครินทร์ ออกแถลงการณ์ประณามตำรวจ และผู้สั่งการที่สลายการชุมนุม อย่างไร้มนุษยธรรม ที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
      
ล่าสุด วันนี้ (8 ต.ค.) แพทย์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ส่วนหนึ่ง ได้ติดป้ายงดตรวจและรักษาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการทางสังคมที่ทำเพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นว่าแพทย์และ พยาบาลไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่รุนแรงเกิดเหตุของผู้บริหารประเทศ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งการกระทำนี้จะเป็นเฉพาะปัจเจกบุคคล โดยการนำป้ายมาติดหน้าห้องตรวจไม่ใช่ว่าปฏิเสธการรักษา แต่ก็มีข้อแม้อยู่ว่า หากผู้ป่วยเป็นตำรวจ จะมารักษานั้น ต้องไม่ทำบันทึกประวัติโดยใส่ยศ ตำแหน่ง หรือไม่แต่งเครื่องแบบตำรวจเข้ามารักษา ก็จะทำการตรวจรักษาให้ตามปกติ ซึ่งตอนนี้แพทย์ภายในโรงพยาบาลจุฬาฯ ได้ดำเนินการรูปแบบเดียวกันกว่า 10 คน ซึ่งก็ยังได้ขยายแนวร่วมออกไปโดยส่งแถลงการณ์ไปทางอีเมล์ ยังโรงเรียนแพทย์ทั้ง 8 สถาบัน เพื่อกระทำการร่วมกัน

ผมคงไม่พูดถึงจรรยาบรรณแพทย์ สิทธิมนุษยชน หรือ สิทธิของผู้ป่วย
แต่ความเป็นมืออาชีพ ของบุคคลที่ทำอาชีพนี้ อยู่ที่ไหน?

เอาความคิด ความเชื่อ ความเห็นส่วนตัว มาปะปนกับการทำหน้าที่การงาน

นี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือ?

Categories: News and politics
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: