Home > Travel > รายชื่อแยกที่มีกล้องจับ 30 แยก

รายชื่อแยกที่มีกล้องจับ 30 แยก

รายชื่อแยกที่มีกล้องจับ 30 แยก

สี่แยกที่มีกล้องจับ โดยจะมี การจับ 3 กรณี

1. ผ่าสัญญานไฟแดง นอกจากนี้ พวกที่ฝ่าไฟเหลืองก็มีโทษ เช่นเดียวกับฝ่าไฟแดง แต่จะไม่ตัดแต้ม
2. จอดติดสัญญาน ไฟแดงทับเส้น ขาวด้านหน้า
3. จอดรถติดสัญานไฟ คล่อมช่องทาง ( คล่อมเส้นขาว)
วันที่เริ่มต้นใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค 51

30 แยกสัญญาณไฟ ที่มีกล้อง

มีดังต่อไปนี้
1. แยกรัชดาฯ – ลาดพร้าว
2. แยกบ้านม้า
3. แยคลองตัน
4. แยกอโศกเพชร
5. แยกวิทยุ – เพลินจิต
6. แยกซังฮี้
7. แยกพญาไท
8. แยกโชคชัย 4
9. แยกนิด้า
10. แยกอุรุพงษ์
11. แยกประดิพัทธ์
12. แยกรัชดาฯ – พระราม 4
13. แยกลำสาลี
14. แยกบ้านแขก
15. แยกบางพลัด
16. แยกนรินทร
17. แยกราชประสงค์
18. แยกอโศก สุขุมวิท
19. แยกสาทร
20. แยกตากสิน
21. แยกโพธิ์แก้ว
22. แยกพัฒนาการ – ตัดรามฯ 24
23. แยกร่มเกล้า
24. แยกศุลกากร
25. แยกเหม่งจ๋าย
26. แยกท่าพระ
27. แยกประเวศ
28. แยกอังรีดูนังต์
29. แยกประชานุกูล
30. แยกบางโพ

ค่าปรับ มีอัตราเดียว 500 บาท เป็นความผิด ตามพ.ร.บ. จราจรทางบก
ข้อหาขับรถฝ่าฝืน สัญญาณจราจร ไฟสีแดง มาตรา 22 (2)
มีโทษตามมาตรา 152 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท และตัดแต้ม 40 คะแนน
ใครเลี่ยงบาลี เอากระดาษปิด ป้ายทะเบียนหวังหลบเลี่ยง โดนปรับเพิ่ม

ไม่ไปจ่ายค่าปรับในเวลาที่กำหนด เวลาไปต่อทะเบียน โดนเพิ่ม 200

16 ฐานความผิดตัดแต้มใบขับขี่ 10-40 คะแนน

ถ้าผู้ขับขี่ทำความผิดข้อหาใดข้อหาหนึ่งใน 16 ข้อหาซ้ำ 2 ครั้งในข้อหาเดิมภายใน 1 ปี จะต้องเข้ารับการอบรม 3 ชั่วโมง
ถ้าทำความผิดมีคะแนนสะสมเกินกว่า 60 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตครั้งละไม่เกิน 90 วัน
หากทำความผิดซ้ำในข้อหาเดียวกัน 2 ครั้งใน 1 ปี และมีคะแนนสะสมรวมกันเกิน 60 คะแนน
จะต้องถูกอบรมทดสอบและพักใช้ใบอนุญาตไปพร้อมกัน

สำหรับ 16 ฐานความผิดมีดังนี้

บันทึกคะแนนครั้งละ 10 คะแนน
1. ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
2. ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร
 

ครั้งละ 20 คะแนน
1. แซงรถด้านซ้ายและไม่ปลอดภัย
2. แซงรถเมื่อขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน ในทางโค้งหรือแซงรถในระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางข้าม ทางร่วม หรือแซงรถที่มีหมอก ฝน ฝุ่น หรือควัน จนมองไม่เห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ 60 เมตร
3. จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่เปิดไฟในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
4. รถแท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสาร
5. รถแท็กซี่พาผู้โดยสารไปทิ้งกลางทาง

ครั้งละ 30 คะแนน
1. ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ
2. ขับรถประมาทหรือน่าหวาดเสียว
3. ขับรถในลักษณะผิดปกติวิสัย
4. ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
5. ขัยรถเกินความเร็วที่กำหนด

ครั้งละ 40 คะแนน
1. ไม่หยุดรถหลังเส้นรอสัญญาณไฟ หรือขับรถฝ่าไฟแดง
2. ขับรถขณะเมาสุรา หรือของเมาอย่างอื่น
3. ขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น
4. แข่งรถในทาง

Categories: Travel
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: