Home > News and politics > โลกทรรศน์ที่ต้องเปลี่ยน, สรกล อดุลยานนท์

โลกทรรศน์ที่ต้องเปลี่ยน, สรกล อดุลยานนท์

25 September 2011 Leave a comment Go to comments

โลกทรรศน์ที่ต้องเปลี่ยน

โดย สรกล อดุลยานนท์

เคยอ่านบทสัมภาษณ์ของอาจารย์บุญชนะ อัตถากร เมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว ท่านเชื่อว่าเมืองไทยหนีไม่พ้นการรัฐประหาร

เพราะเมื่อเกิดการรัฐประหารขึ้นในประเทศไทย คนไทยจะจดจำว่า “รัฐประหาร” คือวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหาของประเทศ

แต่ที่สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศ ทุกครั้งที่เกิดปัญหาความขัดแย้งอย่างรุนแรงขึ้นมา

ไม่เคยมีประชาชนคนไหนเรียกร้องให้ “กองทัพ” รัฐประหาร

ไม่เคยมีผู้นำกองทัพคนใดคิดจะยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากประชาชน

เพราะไม่เคยมีการรัฐประหารในประเทศของเขา

ประชาชนไม่เคยมี “ภาพจำ” ในเรื่องนี้

กระบวนการแก้ปัญหาจึงดำเนินไปตามรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ

แต่เมืองไทยทุกครั้งที่เกิดความขัดแย้งขึ้นมา จะมีคนกลุ่มหนึ่งคิดถึงการแก้ปัญหาด้วยการรัฐประหาร

ทั้งคนนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบ

เหตุผลหนึ่งที่กองทัพกล้าฉีกรัฐธรรมนูญ ยึดอำนาจจากรัฐบาลประชาธิปไตย เพราะหลังยึดอำนาจสำเร็จคณะรัฐประหารสามารถนิรโทษกรรมตัวเองได้

ล่าสุดถึงขั้นขอ “งบฯลับ” ย้อนหลังจากรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ หลายพันล้านบาท

รู้ไหมว่าเป็นงบฯอะไร

“งบประมาณ” ที่ใช้ในการทำรัฐประหารครั้งที่ผ่านมาครับ

เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย

นอกจากนั้นหลักคิดที่ว่า “ผู้ชนะ” คือ “ความถูกต้อง” ทำให้ประวัติศาสตร์ไทยหนีไม่พ้นจากเงามืดของการรัฐประหารเสียที

ระบบตุลาการของไทยยังถือว่าประกาศคณะรัฐประหารเป็นกฎหมาย

“ผู้ใหญ่” จำนวนไม่น้อยก็มีวิธีคิดว่าเมื่อเกิดการรัฐประหารไปแล้ว เราจะช่วยประคับประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปอย่างไร

จำได้ว่า “อานันท์ ปันยารชุน” ยอมรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังคณะ รสช.ยึดอำนาจจากรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ก็ด้วยเหตุผลนี้

หนังสือของ “วิษณุ เครืองาม” ก็ให้เหตุผลคล้ายคลึงกันในการเข้าไปช่วยเขียนธรรมนูญการปกครองให้กับ คมช. พร้อมกับ “มีชัย ฤชุพันธุ์”

ทุกคนอ้างว่านี่คือการช่วยเหลือประเทศชาติ

หลักคิดดังกล่าวดูเหมือนจะมี “เหตุผล”

แต่ยิ่งนานวันยิ่งพิสูจน์แล้วว่าวิธีคิดเช่นนี้ไม่ถูกต้อง

ไม่ว่าการยอมรับประกาศคณะรัฐประหารเป็นกฎหมาย

หรือการยอมช่วยเหลือคณะรัฐประหาร

เพราะนี่คือ “ปุ๋ย” ที่ทำให้การรัฐประหารเติบโต

“การยอมรับ” ไม่ได้เป็นการช่วยประเทศในระยะสั้น แต่ทำลายประเทศในระยะยาว

“การปฏิเสธ” ต่างหากที่ช่วยเหลือประเทศชาติให้ดำเนินไปตามหลักการที่ถูกต้อง

ข้อเสนอของ “กลุ่มนิติราษฎร์” ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงในแวดวงสังคมไทยในวันนี้จึงน่าสนใจอย่างยิ่ง

เราต้องทำให้การรัฐประหารเป็นเรื่องเลวร้ายของสังคมไทย

ด้วยการลบล้างผลพวงของการรัฐประหาร

หลักคิดที่ว่าคนมี “อาวุธ” จะทำอะไรก็ได้

“ชัยชนะ” คือ “ความถูกต้อง”

“ผู้ชนะ” เป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์

หลักคิดเหล่านี้ต้องหมดสิ้นจากสังคมไทย

ไม่ใช่เพื่อ “เรา”

แต่เพื่อคนรุ่นต่อไป

(ที่มา คอลัมน์สถานีคิดเลขที่ 12 หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับประจำวันที่ 24 กันยายน 2554)

มติชน, 24 กันยายน 2554

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: